fbpx
  • Po zakończeniu etapu projektowego i wpisaniu w projekt wszystkich produktów otrzymujemy ich kompletne zestawienie. Przed podjęciem przez klienta ostatecznej decyzji, i podpisaniem umowy o wykończenie mieszkania, klient zna pełna kwotę usługi, wraz z meblami, pełnym wyposażeniem i wszystkimi elementami ujętymi w projekcie. Cena ta jest niezmienna w trakcie realizacji, chyba że zmiana taka jest wynikiem wspólnych ustaleń z klientem i przez klienta zaakceptowana.
  • Należy przyjąć, że cały proces wykończania wnętrza od momentu otrzymania projektu od architekta do chwili oddania gotowego mieszkania trwa od 8 tygodni przy produktach gotowych typu Ikea do ok. 12 tygodni przy standardzie co najmniej średnim gdzie część mebli wykonywanych jest pod projekt.